De Sensus-methode Procesmanagement

Sensus-methode is unieke totaalaanpak om inzicht te geven in processen. Met behulp van proceselementen en iconen worden in groepsverband met betrokkenen en belanghebbenden de processen gestructureerd, gedefinieerd en gemodelleerd. Om processen te borgen, te verbeteren en te delen met de hele organisatie is Sensus BPM Software ontwikkeld, een zeer gebruiksvriendelijke procesmanagement software.

Met Sensus-methode beschreven processen zijn uniform en transparant, waardoor ze voor iedereen wereldwijd begrijpelijk zijn. Ze laten zien wie wat doet, hoe lang het duurt, wat het kost en dus ook welke toegevoegde waarde iedere activiteit heeft voor het totale bedrijfsproces. De Sensus-methode is uitstekend geschikt om te gebruiken in combinatie met Lean, Scrum, Agile en andere verbetermethodieken.

Sensus-methode en Sensus BPM Software worden bij vele kleine en grote organisaties in diverse branches toegepast, zoals gemeente Almelo, BAM Wegen, Praxis, woningcorporatie Portaal, Avans Hogeschool.